Creation Science Information & Links!
ПСАЛМИ 1, 51, 100 & 150
Psalms 1 • 51 • 100 • 150 - in Bulgarian (Български език)
Псалми 1

Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи;   Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ.   Ще бъде като дърво посадено при потоци води, Което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява.   Не е така с нечестивите; Но те са като плявата, която вятърът отвява.   Затова, нечестивите няма да устоят в съда, Нито грешните в събора на праведните;   Защото Господ наблюдава пътя на праведните; А пътят на нечестивите ще бъде погибел.
 

Псалми 51

Смили се за мене, Боже, според милосърдието Си; Според множеството на благите Си милости изличи беззаконията ми.   Измий ме съвършено от беззаконието ми, И очисти ме от греха ми.   Защото престъплението си аз признавам, И грехът ми е винаги пред мене.   На Тебе, само на Тебе, съгреших, И пред Тебе сторих това зло; Признавам това, за да бъдеш оправдан, когато говориш, И да излезеш непорочен, когато съдиш.   Ето родих се в нечестие, И в грях ме зачна майка ми.   Ето, понеже желаеш искреност вътре в човека, Научи ме мъдрост в скришното на сърцето ми.   Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; Измий ме, и ще стана по-бял от сняг.   Дай ми да чуя радост и веселие, За да се зарадват костите, които си строшил.   Отвърни лицето Си от греховете ми. И всичките ми беззакония изличи.   Сърце чисто сътвори в мене, Боже, И дух постоянен обновявай вътре в мене,   Да не ме отхвърлиш от присъствието Си, Нито да отнемеш от мене Светия Си Дух.   Повърни ми радостта на спасението Си: И освобождаващият Дух нека ме подкрепи.   Тогава ще науча престъпниците на Твоите пътища, И грешници ще се обърнат към Тебе.   Избави ме от виновността за кръвта, Боже, Боже на спасението ми; И езикът ми ще пее високо за Твоята правда.   Господи, отвори устните ми; И устата ми ще разгласят Твоята хвала.   Защото не щеш да Ти принеса жертва; Всеизгаряния не Ти са угодни.   Жертви на Бога са дух съкрушен; Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш.   Стори добро на Сион според благоволението Си; Съгради стените на Ерусалим.   Тогава благоволението Ти ще бъде в жертви на правда, В приноси и всеизгаряния; Тогава ще принасят юнци на олтара Ти.
 

Псалми 100

Хвалебен псалом. Възкликнете на Господа, всички земи.   Служете Господу с веселие; Дойдете пред Него с радост.   Познайте, че Господ е Бог; Той ни е направил, и ние сме Негови; Негови люде сме и овце на пасбището Му.   Влезте в портите Му със славословие. И в дворовете Му с хваление; Славословете Го и благославяйте името Му.   Защото Господ е благ; милостта Му трае до века. И верността Му из род в род.
 

Псалми 150

Алилуия! Хвалете Бога в светилището Му, Хвалете Го в небесния простор, дело на силата Му.   Хвалете Го за мощните Му дела, Хвалете Го според голямото Му величие.   Хвалете Го с тръбен глас. Хвалете Го с псалтир и арфа.   Хвалете Го с тъпанче и хороиграние, Хвалете Го със струнни инструменти и със свирки,   Хвалете Го с високозвучни кимвали, Хвалете Го с възклицателни кимвали.   Всичко що диша нека хвали Господа; Хвалете Господа.
 


Psalms 1 • 51 • 100 • 150
http://www.creationism.org/bulgarian/saPs1_51_100_bg.htm

Начало:  Български
www.creationism.org