Creation Science Information & Links!
Никео-Цариградски Символ на вярата · Символ верую
The Apostles' Creed · in Bulgarian (Български език)

 

Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.
И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди
всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен,
единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.
Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа
Светаго и Дева Мария и стана човек.
И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.
И възкръсна в третия ден, според Писанията.
И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.
И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.
И в Духа Светаго, Господа, Животоворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го
славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.
В едната, света, християнин Църква.
Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.
Чакам възкресение на мъртвите. И живот в бъдещия век!
Амин


Никео-Цариградски Символ на вярата · Символ верую · Български език
http://www.creationism.org/bulgarian/saApostlesCreed_bg.htm

All Languages:  http://www.creationism.org/english/ApostlesCreed_Intl.htmSymbolum Apostolorum (Apostolicum)
  • 
Το Σύμβολο της Πίστεως
  • 
Basic Christian Theology (The Creed)

Начало:  Български
www.creationism.org