Карбонизиран пън от Дъб намерен в Украйна
http://www.creationism.org/bulgarian/OakStumpUkraine_bg.htm
©2007   by Юри Пететски
Намерена е интересна находка в сърцето на Украйна в Черкаския регион, близо до гр. Канив (100 км югоизточно от Киев), последното местообитание на известния украински поет Тарас Шевченко.
През 1967 по време на изкопаването за полагане на основите за Канивската водноелектрическа централа е намерен пън от дъб в алувиалния пясък на дълбочина 22 м.

Тази местност е доста равна, както по-голямата част от Украйна, с изключение на Кримския полуостров и Карпатите на запад. И така там няма много вулканична дейност, и температурата на тази дълбочина е ниска.

Гледка от стръмния десен бряг, гроба на Тарас Шевченко, горното течение на Днипро, резервоар и електроцентралата на заден план.

Обяснението пише: „Както всяко друго дърво при подобни условия то е подлежало на процеси от естествена въглеродизация и е придобило тъмния си цвят. Научната стойност на намереното е в местоположението му на значителна дълбочина, като това опровергава вярването, че дълбочината на речните наноси свидетелства за дълга геоложка възраст на самите наноси. Дъбът е бил отсечен с брадва, което може лесно да се наблюдава по повърхността на разреза. Така геоложката възраст на пъна се определя от времето, когато се появяват металните брадви в тази територия, тоест не по-рано от 3 хиляди години. Така геоложката възраст на пъна е техногенна.”

Така че не е отнело милиони години този пън да бъде погребан на 22 м дълбочина и да се карбонизира.
 

Карбонизиран пън от Дъб намерен в Украйна
<http://www.creationism.org/bulgarian/OakStumpUkraine_bg.htm>Начало:  Български
www.creationism.org