Библията и Науката са в Съгласие
http://www.creationism.org/bulgarian/BibleSci_bg.htm

През вековете учените често са грешели за неща свързани с науката. Но не и Библията - която е показала, че е научно достоверна. Въпреки, че Библията не е предимно научен текст, много научни дисциплини са споменати между другото и в последствие са доказани за верни.


В Миналото Учените Вярвали
Но Сега Науката Показва
Библията Винаги е Казвала
Между хиляда и хиляда и двеста звезди в целия свят. Трилиони и трилиони звезди: Не могат да се преброят от човека. Еремия 33:22 „Както не може да се изброи небесното множество ..."
Земята е плоска. Земята е кръгла. Исая 40:22 „Онзи, Който седи над кръга на земята ..."
Светлината не се движи, тя просто е там. Светлината се движи и има физически свойства; „светлинни вълни“ или фотони. Йов 38:19 „Где е пътят към обиталището на светлината? И на тъмнината где е мястото й?...“
Теорията на стационарната вселена, звездите просто са някъде там. Всяка звезда е уникална, и две от съзвездията са гравитационно свързани. Йов 38:31 „Ти ли връзваш връзките на Плеадите, Или развързваш въжетата на Ориона?"
Лошата кръв трябва да се източи, за да се излекува човек. Кръвта е жизнено важна за живота, по някога се налага преливане на кръв. Левит 17: 11 „Защото живота на тялото е в кръвта::..."
Въздухът няма тегло, просто го има. Кислородът, азотът и въглеродният диоксид имат съответните атомни тегла, които могат да се измерят. Йов 28: 25 „За да претегля тежината на ветровете..."
Ветровете духат направо през Земята. Въздушните потоци се движат на големи кръгообразни модели. Еклесиаст 1:6 „ Вятърът постоянно обикаля в отиването си, И пак се връща в своите кръгообращения."
Някой носи Земята на Гърба си. Земята се носи свободно в пространството. Йов 26:7 „Окача земята на нищо."
Хората просто се разболяват. Миенето на ръцете не е важно. Много заболявания се предават чрез контакт, ръцете да се мият с течаща вода. Левит 15:13 „и да изпере дрехите си, и да окъпе тялото си в текуща вода и ще бъде чист..."
Звездите си приличат една с друга. Всяка звезда е уникална. 1 Коринтяни 15:41 „па и звезда от звезда се различава по блясъка."
Нещо, произлязло от нищо – Теорията за „Големия Взрив“ - доказателство – света около нас. Всяко действие има равно и обратно по посока противодействие; това е истинската наука. Причина и следствие, не може да получим от нищо нещо. Битие 1:1 „В началото Бог създаде небето и земята.“

Въпреки, че Гръцкият учен Клавдий Птолемей ( 150 сл. Хр.) бил мъдър, той погрешно смятал, че светът се върти около Земята. Грешка. Но учените по онова време са вярвали това над хиляда години. Те преподавали, че светът се върти около земята и убедили другите образовани хора, като водачите на Европейските църкви. (Библията не учи такова нещо.) Общото мнение на учените по онова време било погрешно и те убедили другите да застанат срещу Коперник и Галилей, около 1600 сл. Хр. Галилей показва, че за над 1000 години учените са били в грешка.

Галилей не е пример за религията срещу науката а по-скоро случая с Галилей е пример за това, че общото мнение на учените е грешно, и те убедили останалите, които също повярвали грешно.

Религията може да бъде добра, когато ни довежда по-близо до истината.

Науката също може да бъде добра, ако ни приближава до истината.

Учените, обаче като всички хора могат и да грешат, както учените в дните на Галилей. Запомнете, грешката в случая е била на учените които убедили останалите, че светът се върти около Земята.

Учените също са смесвали астрономията с астрологията. Алхимията с химията, заблуждавайки мнозина. Въпреки, че те са грешели за науката през вековете, Библията остава вярна и истинна. Днес еволюционистите смесват вярванията си с науката, въпреки, че истинската наука доказва еволюцията за невъзможна. Но Библията винаги ни е давала истината за нашия произход. В Битие 1:1 „В началото Бог създаде небето и земята.“

Еволюционистите пак грешат за науката; и Библията се доказва още веднъж.


Библиография - За Повече информация

"Hidden Treasures in the Biblical Text" by Chuck Missler, c. 2000.  Published by Koinonia House, 120 pages.  ISBN 1-57821-127-1   “Скритите Съкровища в Библейския Текст” от Чък Майслър 2000 г.

"Scientific Facts in the Bible" by Ray Comfort, c.2001.  Published by Bridge-Logos Publishers, 95 pages.  ISBN 0-88270-879-1   Научните Факти в Билията” от Рей Комфорт 2001 г.

"The Vanishing Proofs of Evolution" by Thomas F. Heinze.  Published by Chick Publications, 94 pages.  ISBN 0-758905-70-X   “Изчезващите Доказателства за Еволювцията” от Томас Ф. Хайнц.

Библията и Науката са в Съгласие
<http://www.creationism.org/bulgarian/BibleSci_bg.htm>Начало:  Български
www.creationism.org