Creation Science Information & Links!
дзесяць запаведзяў · in Belarus

   "І прамовіў Бог усе словы гэтыя, кажучы:   Я Гасподзь, Бог твой, Які вывеў цябе зь зямлі Егіпецкай, з дома рабства;   хай ня будзе ў цябе іншых багоў перад абліччам Маім.   Не рабі сабе куміра і ніякай выявы таго, што на небе ўгары, і што на зямлі ўнізе і што ў вадзе ніжэй зямлі;   не пакланяйся ім і ня служы ім, бо Я Гасподзь, Бог твой, Бог руплівец, Які карае дзяцей за віну бацькоў да трэцяга і чацьвёртага роду, што ненавідзяць мяне,   і Які чыніць мілату тысячам родаў, што любяць Мяне і шануюць запаведзі Мае.   Не вымаўляй імя Госпада, Бога твайго, марна, бо Гасподзь не пакіне без пакараньня таго, хто вымаўляе імя Яго марна.   Але памятай дзень суботні, каб сьвяціць яго;   шэсьць дзён працуй і рабі ўсякія дзеі твае,   а дзень сёмы — субота Госпаду, Богу твайму: не рабі ў гэты ніякай працы ні ты, ні сын твой, ні дачка твая, ні раб твой, ні рабыня твая, ні быдла тваё, ні прыхадзень, які ў брамах тваіх;   бо за шэсьць дзён стварыў Гасподзь неба і зямлю, мора і ўсё, што ў іх, а ў дзень сёмы спачыў; таму дабраславіў Гасподзь дзень суботні і асьвяціў яго.   Шануй бацьку твайго і маці тваю, каб падоўжыліся дні твае на зямлі, якую Гасподзь, Бог твой, дае табе.   Не забівай.   Ня чыні пералюбу.   Ня крадзь.   Не кажы ілжывага сьведчаньня на блізкага твайго.   Ня прагні дому блізкага твайго; ня прагні жонкі блізкага твайго, ні раба ягонага, ні рабыні ягонай, ні вала ягонага, ні асла ягонага, нічога, што ў блізкага твайго."   Выхад 20:1-17


The 10 Commandments · in Belorussian
http://www.creationism.org/belarus/salv10Cmd_be.htmГалоўная:  Belarusian
www.creationism.org