Creation Science Information & Links!
Apostol İnam Simvolu
The Apostles' Creed - in Azeri (Azerbaijani; Azərbaycanca)

 

Allaha, Qadir Ataya, yeri və göyü Yaradana inanıram.
Və İsa Məsihə, Onun Yeganə Oğluna, bizim Rəbbimizə inanıram ki,
O Müqəddəs Ruh tərəfindən qoyuldu, bakirə Məryəm tərəfindən doğuldu,
Ponti Pilatın yanında əzab çəkdi, çarmıxa çəkildi, öldü və dəfn edildi,
cəhənnəmə endi, üçüncü gün ölülərdən dirildi,
göylərə qalxdı və Qadir Ata Allahın yanında əyləşir
və oradan diriləri və ölüləri mühakimə etməyə gələcək.
Müqəddəs Ruha,
müqəddəs ümumdünya kilsəsinə, müqəddəslərin ünsiyyətinə,
günahların bağışlanmasına, bədənin dirilməsinə,
əbədi həyata inanıram.  Amin.


Apostol İnam Simvolu
http://www.creationism.org/azerbaijani/saApostlesCreed_az.htm

All Languages:  http://www.creationism.org/english/ApostlesCreed_Intl.htmSymbolum Apostolorum (Apostolicum)
  • 
Το Σύμβολο της Πίστεως
  • 
Basic Christian Theology (The Creed)

Ana Səhifə:  Azeri
www.creationism.org