Creation Science Information & Links!
Առաքելական Հանգանակ
The Apostles' Creed - հայերեն լեզու (Armenian)
«ՄԵՐ ԱՆԿԱՍԿԱԾ, ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ, ՔՐԻՍՏՈՆէԱԿԱՆ ՀԱՒԱՏՔԻՆ ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ ԿԷՏԵՐԸ»

 

1. Կը հաւատամ Ամենակալ Հայր Աստուծոյ, երկինքի եւ երկրի Արարիչին,
2. Եւ Յիսուս Քրիստոսի, անոր միածին Որդւոյն, մեր Տիրոջ,
3. Որ յղացուեցաւ Սուրբ Հոգիէն եւ ծնաւ կոյս Մարիամէն.
4. Չարչարուեցաւ Պոնտացի Պիղատոսի իշխանութեան տակ, խաչուեցաւ, մեռաւ եւ թաղուեցաւ. դժոխք իջաւ,
5. Երրորդ օրը մեռելներէն յարութիւն առաւ,
6. Երկինք համբարձաւ եւ Ամենակալ Հայր Աստուծոյ աջ կողմը նստաւ.
7. Անկէ (երկինքէն) պիտի գայ դատելու ողջերն ու մեռածները:
8. Կը հաւատամ Սուրբ Հոգիին,
9. Ընդհանրական Սուրբ Եկեղեցիին, սուրբերու հաղորդութեան,
10. Մեղքերու թողութեան,
11. Մարմինի յարութեան,
12. Եւ յաւիտենական կեանքին:  Ամէն:


The Apostles' Creed
http://www.creationism.org/armenian/saApostlesCreed_hy.htm

All Languages:  http://www.creationism.org/english/ApostlesCreed_Intl.htmSymbolum Apostolorum (Apostolicum)
  • 
Το Σύμβολο της Πίστεως
  • 
Basic Christian Theology (The Creed)

Main:  Armenian
www.creationism.org