Creation Science Information & Links!
The 2 Commandments · Ndee biyati', Nnee biyati', Apache

   "Jesus gábiłṉii, Bik’ehgo’ihi’ṉań neBik’ehń nijíí dawa bee nił nzhǫǫ le’. niyi’siziiníí dawa bee, ła’íí ninatsekeesíí dawa bee nił nzhǫǫ le’. Áí Bik’ehgo’ihi’ṉań yegos’aaníí dantséhi ła’íí itisgohi at’éé. Nakigeehíí ałdó’ ágánánát’éé, Nit’ahdí’ gólííníí nił nzhǫǫ le’, dáni ídił njǫ́ǫ́híí k’ehgo. Bik’ehgo’ihi’ṉań yegos’aaníí ła’íí Bik’ehgo’ihi’ṉań binkááyú nada’iziidi n’íí k’eda’ eshchiiníí dawa díí nakihíí bits’ą́’dí’hi at’éé."   Matthew 22:37-40
    "Will the LORD be pleased with thousands of rams, or with ten thousands of rivers of oil? shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul?  He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the LORD require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?"   Micah 6:7-8
 

   "Bik’ehgo’ihi’ṉań biyati’ da’aṉííyú ádaanołt’ee le’, doo daazhógo dédaadołts’ago da, doo ách’į’ nadaałch’aago da. Dahadń yati’ daazhógo yidits’agń doo yikísk’eh at’éé dahń, nṉee ła’ biká’got’íné biyi’ binii’ da’at’ééhíí yineł’į́įhíí k’ehgo at’éé: Áń nṉeehń ádinel’įįd hik’e dahiyaa, áígé’ dagoshch’į’ ánolįh n’íí yaa yisṉah. Dahadń Bik’ehgo’ihi’ṉań yegos’aaníí dázhǫ́ nłt’éhi, begoz’aaníí nṉee ch’ínáyihi’ṉíłi, biyi’ déz’iiníí dayúweh yaa higaałń, doo daazhógo íyésts’ąągo dagoshch’į’ yaa yiṉah daná’, yati’ yikísk’eh at’ééhń, áń nṉeehń dawahá áile’íí bee biyaa gozhǫ́ǫ́ doleeł. Dahadń nłt’éégo oshkąąh nzįná’ biyati’ doo yaa goyą́ą́go yałti’ń ách’į’ nach’aa, áń nṉeehń bi’okąąhíí doo bá begolṉe’ da. Chągháshé bitaa ła’íí bimaa ádaadiníí, ła’íí isdzáné itsaa daanliiníí bich’į’ nadaagontł’ogíí bich’och’iṉiigo bitaach’ighaago, ła’íí ni’gosdzáń biká’gee nchǫ’go ágot’eehíí doo hayíí be’ách’ít’éégo da, áí Bik’ehgo’ihi’ṉań nohwiTaa’ń biṉááł okąąh da’aṉiihi, ła’íí dánzhǫǫ at’éhi at’éé."   James 1:22-27
 

   "Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man.  For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good, or whether it be evil."   Ecclesiastes 12:13-14


The 2 Commandments · Ndee biyati', Nnee biyati', Apache
http://www.creationism.org/apache/salv2Cmd_apa.htmMain:  English
www.creationism.org