Creation Science Information & Links!
Faqja Kryesore
Pyetje të Shpeshta
Lidhje
EN Artikuj
Libra
Imazhe
MP3
Video

Zanafilla 1:1  "Në fillim, Perëndia krijoi qiejt dhe tokën."

Gjoni 1:1  "Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte
pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi."

Krijimi është teoria, që shpjegon se njeriu, toka dhe gjithë universi, në fillim fare u krijuan, dhe nuk shpërthyen nga asgjëja në mënyrë të rëndomtë në një ekzistencë rastësie.

Ne jetojmë në sipërfaqen e një mjeti të vogël hapësinor, të pajisur më një fuqi të jashtëzakonshme dhe me një vetë-rregullsi autonome. Bashkë me mbijetesën, pushtimin dhe vdekjen, në dëshmojmë edhe për bukurinë, aromat, dashurinë dhe muzikën. Mendoni pak për këtë. Matematika, filozofia, pranvera, shthurja, bujqësia, marëdhënia intime, objektet hapësinore dhe çamçakëzat; të gjitha erdhën nga asgjëja? U formuan nga rastësia...?

Nga të gjithë brezat, që deri tani kanë banuar tokën, ne kemi shfajësimin më të vogël që nuk kemi njohur praninë e qetë të Matematicienit Shkencor, i cili vuri gjithçka në lëvizje rreth nesh. Ne duhet të kemi frikë dhe nderim, dhe jo të jemi mendjemëdhenj dhe skeptikë.

Rreth 3,000 vjet më parë mbreti David i Izraelit shkruajti ( Psalmi 8:3-4 ) “Kur mendoj qiejt e tu, që janë vepër e gishtërinjve të tu, hënën dhe yjet që ti ke vendosur, çfarë është njeriu, që ta mbash mend, dhe biri i njeriut, që ta vizitosh?”

Shqiptar  ―
אלבני
albanais
албанский
阿尔巴尼亚人
Albanisch
الألبانية
albanés
अल्बानियाई
―  Albanian
 MENU
SQ Artikuj
Bibla
Kids&Teens
Seminare

Bible Illustrations - 220 Images by Doré
 
The Bible in Pictures - 250 Images
Mision i pamundur: Flutura Monarke
 
7 mrekullitë e Malit St. Helens
Zbuluar trung lisi i ngurtësuar
 
Bibla dhe Shkenca janë dakord
'Pula Piltdown' — Një tjetër Mashtrim i evolucionit
 
Imazhe dinosaurësh të krijuara nga njerëzit
Monoteizmi origjinal në botë
 
Këmbana misterioze e gjetur në shtresa qymyrguri

FAQE TË TJERA INTERNETI NË SHQIP NË LIDHJE ME SHKENCËN E KRIJIMIT
Other Web Sites in Albanian with Creation Science


Creation Ministries Intl. (CMI) ̶ Shqip
creation.com/albanian


Bibla e Shenjtë  •  Holy Bible in Albanian
Bibla
wordproject.org
Dhjata e Vjetër & Dhjata e Re
www.ethnicharvest.org
Unbound Bible
unbound.biola.edu
Bible
App
Blue-Letter
Bible

Mesazhi i krishterë i Ungjillit
The Christian Gospel Message · in Albanian
Zoti Jezus Krisht · Mateu 6
Lord Jesus Christ · Matthew 6
10 Urdhërimet
2 Urdhërimet
Besimi Apostolik - Sakramentet
The Apostles' Creed · in Albanian
Psalms
1 • 51 • 100 • 150
Bible Books Grid
Received Text or Critical Text

  Burime të tjera të krishtera  
  More Christian Resources 

A keni dëgjuar për Katër
Ligjet Shpirtërore ?
Got Questions?
Shqip
SGM LifeWords
Shqip
Fellowship Tract League
Shqip
ChristianAnswers.Net
Gjuha Shqipe

Pasqyra e
Jetës Sate!
Trakte të tjera Chick në Shqip
More Chick Tracts in Albanian
ALBANIAN - Dr. Bob Utley
Bible Commentary, Free

Ndihme Nga Lart
  "Help From Above"
Rruga Për Tek Zoti
  "The Way to God"

JESUS FILM
PROJECT
Global Recordings Network
Audio Gospel  •  Good News

www.gods-story.org
Creation to Eternity
Now in over 300 Languages! 
"Simply the Story"
The Light of the World
Sm · 190MB
Lg · 675MB
ENGLISH  -  78 Minutes
From Chick Publications
Also:  Afrikaans Chinese Dutch Filipino French German Hebrew Hindi Italian Japanese Khmer Korean Nepali Portuguese Romanian Russian Spanish Swahili Tamil Thai Ukrainian Zulu.

The "Olivet Discourse" about the
End Times - all 3 accounts start -
  with a warning from Jesus!
Matt. 24:4b  "Take heed that no man deceive you."
Mark 13:5b  "Take heed lest any man deceive you."
Luke 21:8a  "Jesus said, Take heed that ye be not deceived."
We live in a world with daily false "News" - intended to deceive us!  Isaiah 5:20  Look for REAL NEWS & TRUTH!.  (And let's pray for wisdom!  James 1:5)
NEWS:
Drudge
Report
World Net
Daily
Rush
Limbaugh
National
Review
Christian
Post - News
Voice of
the Martyrs
Prison
Planet
Reality
Zone
Khouse
NEWS

дети
Fëmijë
الأطفال
Kinder
Children & Teenagers / Kids & 
Teens / 孩子 & Подростки
青少年
Adolescents
किशोर
Youth

Ungjilli     Certifikata e borxhit  •  E paguar plotësisht!
A ju ka treguar dikush, nga Bibla, se si mund ta dish me siguri që do të shkosh në qiell kur të vdesësh?
Fjala “ Ungjill” do të thotë “lajm i mirë”. Është lajmi i mirë se si mund të kesh një marrdhënie personale dhe të dashur me Zotin, i cili i jep kuptim dhe qëllim kësaj jete. Në të njëjtën kohë të jep sigurinë se do të kalosh përjetësinë në qiell me Të. Bëj lutjen e mëkatarit.
Jepja zemrën Zotit!
Pendohu edhe pagëzohu!
Dil edhe shpalle Krishtin publikisht!
Moho vetveten, merr kryqin tënd, dhe ndiq Krishtin!
Kërkoji Jezusit të vijë në zemrën tënde!
Bëj një besëlidhje personale me Krishtin!
Lutu që të marrësh Krishtin.
Kthehu nga mëkatet e tua tek Zoti.
Bëje Krishtin Zotin e jetës sate.

 

  Main Links Page  -  www.creationism.org/topbar/links.htm
  — ALBANIAN, SHQIP, SHKIP —   Dialects:  Arbanasi; Camerija; Gheg; Korca; Srem, Tosk
This language is spoken in:   Albania; Belgium; Germany; Turkey; Ukraine
Më tepër informacion mbi shkencën e krijimit është i vlefshëm në lidhje me:
Biologjinë, Gjeologjinë, Arkeologjinë, Paleontologjinë, Astronominë, Dinosaurët, Evolucionin, Projektimi Inteligjent, Adami & Eva, Arka e Noes, Epoka e Akullnajave, Kopshti i Edenit dhe Historia e Tokës.
Në anglisht:  Xhirafat
Në anglisht:  Qukapikët
Në anglisht:  Lakuriqët e natës
 
-- Artikuj të tjerë në anglisht KËTU --

Dr. Kent Hovind  •  Creation Seminar Series
Albanian  •  www.drdino.com  •  CSE (Creation Science Evangelism) 
Seminar #1
"“Mosha e Tokës"
("The Age of the Earth")

DrHovindSem1_SQ.m4v
ZIP file - 450MB - 115 Minute Video
English Audio  &  Albanian Sub-titles
DOWNLOAD:  CreationToday.org

Text

.SRT

.SUB

Keni menduar ndonjëherë për jetën?  Dua të them vërtet, cili është qëllimi i jetës?  Pse jemi këtu? Nga erdhëm ne?  Për këtë arsye, ku do të shkojmë kur kjo jetë të mbarojë?  Ky seminar flet për moshën e tokës.  Dr. Hovind jep fakte të forta për të treguar se kjo Tokë nuk është miliarda vjeçare.  Në fakt, të dhënat të çojnë saktësisht në një krijim 6 ditor.  Tamam si përshkruhet te Zanafilla kapitulli 1.
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
             
Seminar #2
"Kopshti i Edenit"
("The Garden of Eden")

DrHovindSem2_SQ.m4v
ZIP file - 460MB - 117 Minute Video
English Audio  &  Albanian Sub-titles
DOWNLOAD:  CreationToday.org

Text

.SRT

.SUB

Bibla thotë se që nga fillimi i krijimit, Perëndia i krijoi mashkull dhe femër.  Bibla mëson se nëpërmjet një njeriu mëkati hyri në botë dhe nëpërmjet mëkatit vdekja.  Vdekja erdhi nga njeriu.  Evolucioni mëson se vdekja solli njeriun në botë; Bibla thotë se njeriu e solli vdekjen në botë.  Këto 2 këndvështrime janë plotësisht, totalisht të kundërta.  Dhe Bibla thotë se Adami ishte njeriu i parë; ai ishte 130 vjeç kur i lindi Sethi; dhe Sethi ishte 105 vjeç kur i lindi Enoshi.
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
 


Faqja Kryesore
Pyetje të Shpeshta
Lidhje
EN Artikuj
Libra
Imazhe
MP3
Video