AFRIKAANS - NUWE TESTAMENT
MATTEUS 6
AFRIKAANS - GO TO MAIN PAGE

MATTEUS 6

As ons vir iemand iets gee

6   1"Moenie mense se aandag probeer trek as julle die dinge doen wat God van julle wil hê nie, want anders sal julle Vader wat in die hemel is vir julle geen beloning gee nie.

2"As julle iets vir 'n arm mens gee, moet julle nie voor almal 'n ophef daarvan maak nie. Daar is skynheiliges wat dit so doen - in die sinagoges en op straat - want hulle wil hê die mense moet hulle bewonder. Hoor nou wat Ek vir julle sê: die bewondering van mense is al wat hulle sal kry - daar is geen ander beloning vir hulle nie. 3Maar julle moet nooit so maak nie. As jy iemand help wat in die moeilikheid is, doen dit dan sonder om gesien te word. Jou linkerhand moet nie eers weet wat jou regterhand doen nie. 4So sal jou hulp aan mense wat dit nodig het onbekend bly. Maar jou Vader, wat alles weet, sal vir jou 'n beloning gee."

As 'n mens bid

5"En as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges maak nie. Hulle is lief om in die sinagoge of op 'n straathoek te staan en bid waar al die mense hulle kan sien. Hoor nou wat Ek vir julle sê, die bewondering van mense is al wat hulle sal kry - daar is geen ander beloning vir hulle nie. 6As jy wil bid, gaan alleen in 'n kamer in en maak die deur toe. Bid dan tot jou Vader, al kan 'n mens Hom nie sien nie. Want Hy weet van alles, ook van die dinge wat mense nie sien nie. En Hy sal jou 'n beloning gee.

7"As julle bid, moenie woorde oor en oor herhaal soos die mense wat God nie ken nie. Hulle dink hoe meer woorde hulle gebruik, hoe gouer sal God na hulle luister. 8Julle moet nie soos hulle bid nie. Want julle Vader weet presies wat julle nodig het en Hy weet dit nog voordat julle iets vra.

9"Maar julle moet so bid: 'Ons Vader in die hemel, ons bid dat mense u heilige naam sal eer.

10Ons bid dat mense u koningskap sal erken. Ons bid dat mense op aarde sal doen wat U wil hê, net soos dit ook in die hemel gedoen word.

11Gee ons vandag die kos wat ons nodig het.

12Vergeef ons waar ons skuldig is soos ons ook ander mense vergewe wat teen ons verkeerd doen.

13Laat ons nie in die versoeking kom nie, en beskerm ons teen die duiwel. [Want die koningskap en die mag en die eer behoort aan U tot in ewigheid. Amen'] "

14As julle ander mense vergewe waar hulle verkeerd gedoen het, sal julle Vader in die hemel julle ook vergewe waar julle verkeerd doen.    15Maar   as   julle   ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie vergewe waar julle verkeerd gedoen het nie."

As 'n mens vas

16"As julle vas, moet julle nie 'n rnartelaarsgesig opsit soos die skynheilige mense nie. Want hulle loop met 'n trek op die gesig sodat mense kan sien hulle vas. Hoor nou wat Ek vir julle sê, die bewondering van mense is al wat hulle sal kry - daar is geen ander beloning vir hulle nie. 17As jy wil vas, sorg dan dat jou gesig skoon gewas is en jou hare netjies is met olie aan. 18Dan sal niemand agterkom dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat nie gesien kan word nie. En jou Vader wat alles weet, ook die dinge wat mense nie kan sien nie, sal jou 'n beloning gee."

'n Skat in die hemel

19"Moenie vir julle hier op aarde kosbaarhede versamel nie. Hierdie dinge kan met die tyd verweer of dalk deur inbrekers gesteel word. 20Maar julle moet vir julle rykdom versamel in die hemel, want iets wat daar is kan nie verweer nie en ook nie deur 'n inbreker gesteel word nie. 21'n Mens se hart is altyd waar jou rykdom is.

22" 'n Mens se oë is soos 'n lig wat oor jou hele lewe skyn. As jy op die regte manier na dinge kyk, sal jou lewe helder verlig wees. 23Maar as die manier waarop jy na dinge kyk verkeerd is, sal jou hele lewe donker wees. As die lig wat in jou lewe moes wees donker geword het, in watter verskriklike donkerheid leef jy dan nie!

24" 'n Slaaf kan nie vir twee eienaars gelyk werk nie. Hy sal vir die een lief wees en die ander een haat. Hy sal vir die een kans sien en die ander nie kan verdra nie. Julle kan nie aan die een kant vir God en terselfdertyd ook die geldgod dien nie."

Moenie bekommerd wees nie

25"Dit is daarom dat Ek vir julle sê: moenie bekommerd wees oor wat julle sal eet of drink om aan die lewe te bly nie of oor die klere wat julle sal aantrek nie. 'n Mens se lewe is tog belangriker as die kos wat jy eet en jou liggaam is belangriker as die klere wat jy aantrek. 26Kyk hoe leef die voëls. Hulle kan nie graan saai en oes of dit in 'n skuur bêre nie. Maar julle Vader in die hemel sorg dat hulle kos kry. Julle is tog baie meer werd as die voëls! "Sal die bekommernis miskien een van julle kan help om 'n bietjie langer te lewe?

28"En waarom is julle oor klere bekommerd? Kyk hoe die veld-blomme groei. Hulle kan nie werk nie en ook nie klere maak nie. 29En tog sê Ek vir julle, selfs koning Salomo met al sy rykdom was nooit so mooi aangetrek soos een van hulle nie. 30So mooi versier God die blomme in die veld wat vandag blom en more verdroog is en verbrand word. Sal Hy dan nie nog baie beter vir julle sorg nie, julle wat so min op Hom vertrou! 31Julle moet julle dan nie bekommer oor waar julle iets sal kry om te eet en te drink of oor waar julle klere sal kry om aan te trek nie. 32Dit is oor al hierdie dinge wat die ongelowige mense gedurig begaan is. Maar julle hemelse Vader weet dat julle dit nodig het. 33Waarop julle in die eerste plek moet konsentreer is dat God se koningskap erken sal word en dat mense sal doen wat Hy wil hê. Dan sal Hy vir julle boonop al hierdie dinge gee wat julle nodig het. 34Moet julle dan nie vandag al oor môre se probleme kwel nie. As more gekom het, kan julle daaroor dink. Elke dag het genoeg van sy eie probleme."
 
 MATTEUS  5
MATTEUS  6
MATTEUS  7
JOHANNES  3
ROMEINE  8
ROMEINE  10:9-15
EFESIËRS  4
l  JOHANNES  l